Onze diensten

Diepte-interviews

Zeg je kwalitatief onderzoek? Dan zeg je diepte-interview. Het diepte-interview is één van onze kwalitatieve onderzoeksmethodes waarbij we op zoek gaan naar de ervaring van de klant. We zetten een klantinterview in om jouw klantreis te valideren, de klantemoties te achterhalen en klantinzichten op te doen.

Andere vormen van kwalitatief onderzoek die wij ook uitvoeren, zijn: klantarena en klantsafari. Naast kwalitatief onderzoek heb je ook kwantitatief onderzoek. Dit richt zich op numerieke data en statistieken waarvoor je een grote groep respondenten nodig hebt. Een veelgebruikte methode hiervoor is het afnemen van enquêtes.

Lijn van Opgevallen

Diepte interviews afnemen

Klantinzichten uit diepte-interviews

Als customer experience bureau geloven wij dat klantinzichten het fundament moet zijn voor je strategie. Vanuit de opgedane klantinzichten kun je verder werken aan het juist doorvoeren van je positionering, een optimale klantbeleving en klanttevredenheid. Om deze inzichten op te doen, gaan wij in gesprek met jouw klanten. Door middel van een diepte-interview achterhalen we de gehele klantervaring. Diepte-interviews zetten wij vaak in bij het ontwikkelen van klantreizen.

Maar een klantinterview kent meer voordelen. We zetten een diepte-interview ook in om te achterhalen hoe jouw klanten en/of medewerkers jou als bedrijf zien. Klopt jouw gewenste identiteit ook met de huidige identiteit? Deze vorm van kwalitatief onderzoek gebruiken we bij het ontwikkelen en toetsen van een merkidentiteit.

 

Pijl naar het proces van klantreizen ontwerpen

Onze aanpak bij diepte-interviews

We nodigen jouw klant uit voor een klantinterview. Dit kan op locatie, bij ons op kantoor of online plaats vinden. We gaan dan met elkaar in gesprek over het vooraf afgesproken onderwerp, dat vaak de klantervaring is tijdens de dienst die jullie geleverd hebben. Stap voor stap doorlopen we fases van de klantreis (ook wel customer journey genoemd) en vragen we naar de emotie en ervaring. Meestal duurt een diepte-interview een uur.

Het afnemen van een klantinterview is een onderdeel van onze werkwijze in het thema ‘onderzoek en ontwerp’. Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op onze werkwijze pagina.

 

Pijl naar voorbeelden van een positionering

Diepte-interviews door Klasine van Opgevallen

Alternatief van diepte-interviews: een focusgroep

Een alternatief: een focusgroep

Een nadeel aan een klantinterview is dat men niet met elkaar kan discussiëren over een onderwerp. Soms is het daarom beter om een groep respondenten bij elkaar te zetten in een focusgroep. Een focusgroep is een groepsinterview waarbij de interviewer de discussie faciliteert en data verzamelt. In deze manier van interviewen is vooral de discussie tussen de respondenten erg interessant. Een focusgroep organiseren is vergeleken met het afnemen van meerdere interviews minder intensief.

 
 
 
 

Pijl naar het proces van klantreizen ontwerpen

Het resultaat

De diepte-interviews bij klanten zorgen voor klantinzichten. En op basis van deze inzichten hebben wij deze verbeteringen ontwikkeld.

Voor- en nadelen

Pluspunt 1 diepte-interviews In een 1-op-1 gesprek krijg je meer spontane, eerlijke antwoorden;
Pluspunt 2 diepte-interviews In een interview wordt er goed doorgevraagd over de mening van de respondent;
Pluspunt 3 diepte-interviews Een interview afnemen is niet plaatsgebonden en kan zelfs online plaats vinden;
Minpunt 1 diepte-interviews Het onderzoek is vanwege het beperkte aantal respondenten niet representatief voor de gehele groep.
Minpunt 2 diepte-interviews Het opzetten van interview, het uitvoeren en analyseren kost veel tijd. Het is een intensief traject.

Pluspunt 1 focusgroep Een focusgroep is efficiënte manier van kwalitatieve data verzamelen, je krijgt veel informatie van verschillende respondenten in dezelfde tijd.
Pluspunt 2 focusgroep Door groepsdynamiek komt vanzelf de nadruk op de belangrijkste onderwerpen te liggen.
Pluspunt 3 focus groep De respondenten vinden een focusgroep vaak minder ongemakkelijk om aan deel te nemen.
Minpunt 1 focusgroep Het aantal vragen dat beantwoord kan worden is beperkt.
Minpunt 2 focusgroepen Het leiden van een groepsdiscussie is intensief en heeft behoorlijk wat expertise nodig. Het is belangrijk dat je een goede gespreksleider hebt.

Ontvang een vrijblijvende offerte

Diepte-interviews laten afnemen?

Neem contact met ons op zodat wij vrijblijvend een advies kunnen geven.

TELEFOONNUMMER
Bel ons op telefoonnummer:

WHATSAPP
Stuur een WhatsAppje naar:

E-MAIL
Stuur een e-mail naar: