Cookies & privacy

Cookieverklaring

Wanneer je de website bezoekt van Opgevallen plaatsen wij cookies op je computer. Dit zijn kleine computerbestanden die geen schade aanrichten. Dankzij deze cookies krijgen wij zicht op wie jij bent, of onze marketing succes heeft en kunnen wij achterhalen wat je op onze site doet. Voor ons wel zo handig dus!

COOKIES ACCEPTEREN
Als je onze website optimaal wilt gebruiken, dan is het nodig om de cookies te accepteren. Je kan dit op twee manieren doen: de cookiemelding die onderaan op onze website staat accepteren door op ‘OK’ te klikken of gewoon verdergaan op onze website. Je hoeft maar één keer aan te geven dat je hiermee akkoord gaat, dan onthouden wij het wel. Tenzij jij je cache van je browser leegt.

Opgevallen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Opgevallen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

COOKIES UITSCHAKELEN
Je kunt je cookies ook uitschakelen. Onze website zal dan wel minder goed werken… Wij raden je aan om dit niet te doen. Je wilt ze toch uitschakelen? Klik hieronder op de browser die je gebruikt:

Privacyverklaring

Je deelt als klant allemaal persoonsgegevens met ons. Dan wil je natuurlijk wel dat we daar vertrouwelijk mee om gaan en waarvoor we ze gebruiken. Hoe we dat doen lees je in de onderstaande privacyverklaring.

OPGEVALLEN
Opgevallen, gevestigd aan Dobbe 1b, 9001 XN te Grou, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS VAN OPGEVALLEN
Bedrijfsnaam: Opgevallen
Adres: Dobbe 1b, 9001 XN Grou
Telefoonnummer: 0566-700221
E-mailadres: info@opgevallen.nl
Website: http://www.opgevallen.nl
KVK-nummer: 84212934

Persoonsgegevens die wij verwerken
Opgevallen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Getekende contracten
 • Toegang tot de social media accounts (eventueel benodigde wachtwoorden hiervoor)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opgevallen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Opgevallen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Je te kunnen bellen, e-mailen, WhatsAppen, sms-en of een poststuk te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Om eventuele goederen en diensten bij je af te leveren ten behoeve van onze dienstverlening;
 3. Om toegang te krijgen tot de social media accounts van onze opdrachtgevers ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening;
 4. Het afhandelen van jouw betaling (via automatische incasso);
 5. Het laten functioneren van onze elektronische boekhouding;
 6. Opgevallen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 7. Het verzenden van onze maandelijkse evaluatiemail zodat wij goed kunnen sturen op onze dienstverlening en vroegtijdig kunnen ingrijpen bij onvrede. Via deze manier sturen wij op onze kwaliteit. Dit is voor ons een commercieel belang;
 8. Opgevallen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 9. Opgevallen analyseert jouw aanwezigheid op onze website om vervolgens advertenties te kunnen weergeven via advertentienetwerken als die van Google, Facebook en Instagram.

Doel 1 tot en met 6 (met uitzondering van doel 4) zijn voor Opgevallen noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst. Mocht je als opdrachtgever niet akkoord gaan met doel 1 tot en met 6 (met uitzondering van doel 4) kan Opgevallen geen werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de overeenkomst. Voor doel 7 kan een klant zich uitschrijven. Hoe dit kan staat vermeld in de betreffende e-mail. Doel 8 & 9 kan men iedere keer bij het bezoeken van de website aangeven wel of niet te willen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Opgevallen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opgevallen) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Opgevallen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De criteria hiervoor is de duur dat je klant bij Opgevallen bent. In de periode dat je klant bent bewaren wij deze gegevens. Nadat je geen klant meer bent verwijderen wij je gegevens, met uitzondering van opgeslagen telefoonnummers in mobiele telefoons. De gegevens over je surfgedrag op onze website bewaren wij maximaal één jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Opgevallen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opgevallen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast worden je persoonsgegevens opgeslagen bij Monday wat onze SaaS-oplossing is voor ons CRM & projectmanagement-systeem. Zij gebruiken de persoonsgegevens niet, maar slaan deze op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opgevallen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opgevallen.nl. Verwijdering van gegevens kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer de gegevens niet meer relevant zijn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Opgevallen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Opgevallen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn al je persoonsgegevens opgeslagen in een afgeschermde omgeving en maakt onze SaaS oplossing gebruik van een beveiligde (HTTPS) verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via 06-45481296 of via info@opgevallen.nl.