Een professionele persona maken in 6 stappen!

Heb jij alle doelgroepen van jouw onderneming duidelijk in beeld? En weet jij ook precies tegen welke drempels jouw doelgroep aanloopt? In deze blog leggen wij je uit hoe je een professionele persona maakt, maar ook hoe je jouw ideale klant in beeld krijgt en kan bereiken!

Laten we beginnen bij het begin, wat is een persona? Een persona is een fictief persoon die een doelgroep representeert, oftewel jouw ideale klant. Met een persona laat je de drijfveren, behoeftes en pijnpunten van jouw doelgroep zien, maar ook waar de doelgroep woont of hoe oud de doelgroep is.

Doordat in een persona de drempels en drijfveren zijn beschreven, kan jij daar als onderneming daar goed op inspelen. Een persona verbetert de band tussen jouw onderneming en de doelgroep. De kans is groot dat jouw bedrijf meerdere doelgroepen heeft, je kan daarom ook meer dan één persona hebben. Iedere persona representeert één doelgroep.

Waarom gebruik je een persona?

Een persona komt bij verschillende afdelingen goed van pas. Voor de marketingafdeling is het handig om de doelgroep altijd gedetailleerd voor ogen te hebben. Het is niet alleen handig om te weten wie je klanten zijn, maar ook hoe zij denken en welke wensen zij hebben. Zo kan je veel gerichter te werk gaan door bijvoorbeeld die aspecten aan te spreken die voor jouw klanten het meest belangrijk zijn. Maar een persona is ook nuttig voor de andere afdelingen, die ook in contact komen met de doelgroep. Bijvoorbeeld de klantenservice. Het helpt bij het verbeteren van de communicatie en contactmomenten. Het is bewezen dat bedrijven die actief gebruik maken van een persona, hogere sales en klantloyaliteit genereren. Oftewel, een persona helpt bij het behalen van de doelstellingen van jouw onderneming.

Wanneer je het hebt over een persona, hoor je ook vaak de termen buyer persona en user persona vallen. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee termen?

 • Buyer persona: de buyer persona is de persoon die het product of dienst aanschaft.
 • User persona: de user persona is de persoon die het product of dienst uiteindelijk gaat gebruiken.
 • Een goed voorbeeld zijn de persona’s voor een speelgoed merk. De buyer persona is de persoon die de speelgoed betaalt en aanschaft. Dit zijn voornamelijk de ouders van een kind. De user persona is in dit geval het kind. Die gebruikt het speelgoed.

  Maar hoe maak je nou eigenlijk zo’n persona? Wij leggen je in 6 stappen uit hoe jij een professionele persona kan opstellen! Dit stappenplan kan je voor alle verschillende persona’s gebruiken.

  Bepaal welke doelgroepen jouw bedrijf heeft. Het zullen er ongetwijfeld meerdere zijn, schrijf ze allemaal op. Wees hierbij specifiek. Zeg niet alleen de B2B markt, maar beschrijf dan doelgroep 1: de beslisser (buyer persona) en doelgroep 2: de beïnvloeders (user persona). Stel er zijn vier doelgroepen, dan moet je ook vier persona’s maken.

  Wees kritisch op de doelgroepen die je opstelt. Heb je een brede doelgroep? Dan splits je de doelgroep op in verschillende groepen. Want als je een boodschap maakt voor iedereen, bereik je niemand écht goed. Kijk maar naar bol.com, zij hebben een hele brede doelgroep, maar ze schrijven ook niet voor iedereen. Bol.com gebruikt voor iedere doelgroep andere middelen en uitingen.

  Ga op onderzoek uit! Begin bij wat deskresearch om wat cijfers over jouw doelgroep op te zoeken. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de doelgroep, welke sociale media gebruikt deze doelgroep, wat is het gemiddelde inkomen van deze groep. Denk eerst logisch na wat je al weet van jouw doelgroep en ga daarna op onderzoek uit.

  Stel, we gaan een persona maken voor een kapper- en barbershop. Deze zaak heeft meerdere doelgroepen, namelijk vrouwen, mannen en als aparte doelgroep: mannen met baarden. Ga alvast onderzoek doen over hoeveel vrouwen in de omgeving wonen, hoeveel mannen, hoeveel van deze mannen hebben ook daadwerkelijk een baard. Hoe oud zijn deze mannen met baard. Op welke sociale media is jouw doelgroep actief en wat is hun gemiddelde inkomen.

  De volgende stap is fieldresearch. Dit kan je op verschillende manieren aanpakken. Mocht je een kleiner budget hebben de persona’s te maken, begin dan intern. Ga in gesprek met de verschillende afdelingen binnen jouw bedrijf. De technische afdeling kijkt namelijk heel anders naar de doelgroep dan communicatieafdeling.

  Vervolgens kan je de aannames van het interne onderzoek testen bij de doelgroep. Doe een kwantitatief onderzoek en verstuur enquêtes om de algemene kenmerken, zoals de demografische kenmerken, van de doelgroep te onderzoeken. Je kan deze enquête versturen naar bestaande klanten, maar ook naar personen waarvan je denkt dat ze binnen jouw doelgroep vallen.

  Het is noodzakelijk om ook kwalitatief onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld door diepte interviews te houden met verschillende mensen uit de doelgroep. Wanneer je in gesprek gaat met de doelgroep, probeer je dan objectief op te stellen en echt nieuwe inzichten te verkrijgen. Leer de respondent echt kennen. Alleen dan krijg je een representatief beeld van de doelgroep waar jij nu een persona voor maakt. Probeer tijdens de interviews achter de behoeften, doelen, uitdagingen en verlangens van de respondent te komen.

  In deze stap is het belangrijk om ook in contact te komen met mensen die vallen binnen de doelgroep, maar niet perse klant zijn. Hierdoor kom je te weten hoe je juist nieuwe klanten kan aantrekken.

  In stap 4 maken we de persona echt een persoon. Beschrijf de demografische gegevens. Is het een man of een vrouw? Wat is zijn/haar naam, leeftijd, burgerlijke staat en opleidingsniveau?Vervolgens omschrijf je bijvoorbeeld de persoonlijke achtergrond en de politieke voorkeur. Dit moet natuurlijk wel in lijn zijn met de werkelijke doelgroep en van belang zijn bij jouw onderneming. Zorg dat de persona echt een potentiële klant is.

  De één na laatste stap, maar misschien ook wel één van de lastigste. Krijg inzicht in de ambities, doelen, behoeftes en verlangens van jouw doelgroep. Maar probeer ook te achterhalen wat de pijnpunten zijn van de doelgroep.

  Je hebt in stap 3 met verschillende klanten uit de doelgroep gesproken. Bekijk wat er uit deze gesprekken kwam. Wat vonden ze van jouw product of dienst, welke behoeften hebben ze, waar lopen ze tegenaan en welke interesses hebben ze. Al deze inzichten verwerk je in de persona.

  De laatste stap is het visueel maken van de persona! Zorg dat het er visueel aantrekkelijk en overzichtelijk uit ziet. Maar zorg er ook voor dat mensen echt een beeld krijgen van de persona. Dit kan je doen door een foto toe te voegen en de persona in een bepaalde stijl op te maken.

  Klik hieronder voor een persona template die wij vaak gebruiken!

  De persona's inzetten

  Nu je uitgebreide persona’s hebt gemaakt, is het de vraag hoe je deze nu gaat inzetten in de praktijk. Hoe zorgt je ervoor dat de persona’s ook het beoogde effect hebben op de marketing en sales?

  Hieronder 5 tips om de persona’s in te zetten

 • Zorg ervoor dat iedereen makkelijk bij de persona’s kan. Als je wilt dat jouw collega’s de persona’s ook echt gebruiken, dan is het belangrijk om de persona’s ergens centraal op te slaan. De persona’s moeten binnen vijf klikken beschikbaar zijn. Zo verlaag je de drempel tot het gebruiken van de persona’s. Of print de persona’s uit en hang ze op in het kantoor, dan zijn ze nog makkelijker te bereiken!

 • Zorg dat ‘wat vindt ‘Anja’ hiervan?’ een standaard vraag wordt binnen het team. Betrek altijd de persona erbij. We zijn vaak geneigd om te kijken vanuit onszelf, maar het is belangrijk om de persona als uitgangspunt te nemen bij alle uitingen van jouw organisatie. Je zult ervaren dat als je je persona goed in kaart brengt en actief gebruikt, je ook veel meer concrete ideeën krijgt en je meer relevante content kan plaatsen.

 • Een negatieve persona is een persoon die je juist niet als klant zou willen hebben. Bijvoorbeeld omdat je voor deze klant allemaal speciale acties en maatwerk moet uitvoeren. Of omdat het ‘freeloaders’ zijn. Dit zijn mensen die wel de content consumeren of bijvoorbeeld de service van jouw bedrijf gebruiken, maar uiteindelijk niet een aankoop bij jou doen. Beschrijf voor deze persona ook de punten waar je zo’n klant aan herkent. Zo weet je dat je aan deze persoon niet teveel aandacht moet besteden.

 • Wil je een compleet beeld krijgen van de ideale klant en de pijnpunten van deze klant? Maak dan ook een klantreis! Beschrijf op welke momenten de persona in contact komt met jouw merk, product en/of dienst. Beschrijf bij iedere fase hoe de persona zich voelt en welke behoefte de persona heeft. Om hier achter te komen, kan je ook vragen stellen over de klantreis tijdens het diepte-interviews.

  Wil je meer weten over het maken van een klantreis? Klik dan hier!

 • Bekijk eens in de zoveel maanden of de persona nog eens. Bedenk of hij nog relevant is. Kloppen de demografische gegevens nog, zijn de verlangens nog steeds hetzelfde? Het is namelijk niet zo slim om alle activiteiten te richten op een dolgroep die niet meer helemaal klopt.

  Na het lezen van dit artikel kan jij aan de slag met persona’s maken voor jouw bedrijf. Je weet nu wat ze zijn en hoe je ze kan inzetten! Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het opstellen van een persona? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag!

  Neem contact met ons op

  TELEFOONNUMMER
  Bel ons op telefoonnummer:

  E-MAIL
  Stuur een e-mail naar: