HET GEZICHT VAN DE WINKEL

STRATEGIE, CREATIE, REALISATIE

  • Jaarlijks bereik van 800.000 mensen per pagina
  • Gemiddeld 1.800 aantal likes, reacties of deelacties per maand
  • Binding met de lokale ondernemers

OPDRACHTGEVER
Trea Westra, Centrummanager Drachten
Peter de Vries, Centrummanager Heerenveen

AANLEIDING
Met deze collectieve pagina’s nemen we de inwoners en geïnteresseerden van de betreffende plaats mee in het verhaal van de binnenstad. De volgers zien het mooie van de prachtige steden en op deze manier kiezen zij eerder voor ‘het gezellig de stad ingaan’ in plaats van het online shoppen.

DOELGROEP
Inwoners en geïnteresseerden in de binnenstad van Heerenveen en Drachten.

DOELSTELLING
De doelgroep meenemen in het verhaal van de binnenstad. Hierdoor de meerwaarde laten zien van het beleven van de binnenstad in plaats van online shoppen.

CONCEPT

De platformen Winkels Drachten en  Winkels Heerenveen zijn pagina’s met alle lokale ondernemers uit de binnenstad. De volger krijgt een kijkje in de keuken van de ondernemer, wordt meegenomen in het verhaal achter de zaak en leert de ondernemer kennen. De eerste indruk van een bericht is belangrijk. Onze fotograaf gaat naar de winkel om mooie plaatjes te schieten, terwijl onze tekstschrijver leuke anekdotes achterhaalt en mooie verhalen uit haar mouw schudt. Dit gouden duo zorgt voor professionele pagina’s waardoor de lezer zich volledig in de winkel waant op het moment van lezen. 

We raken de juiste snaar, boeien de inwoners en geïnteresseerden van de betreffende plaats en binden ze aan onze pagina. Dit zorgt voor een groot bereik en dat merkt de ondernemer in de zaak. De telefoon staat roodgloeiend door het bereik van de leuke berichten en de klant komt na het lezen van het bericht enthousiast binnen lopen, er groeit een band tussen hen. We brengen ze dichterbij elkaar. Dàt is waar we het voor doen!

OOK EEN COLLECTIEF PLATFORM?

HET PROJECTTEAM